Комунальний заклад "Першотравенська СЗШ І-ІІ ст."

 Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Besucherzahler looking for love and marriage with russian brides
счетчик посещений

Методичне об'єднання вчителів-словесників

                                                          
 

 

СКЛАД МЕТОДИЧНОго об'єднання

  1. Стрельцова М.О. - голова м/к, вчитель світової літератури та англійської мови
  2. Нор А.Г. - вчитель початкових класів та вчитель української мови
  3. Яковенко Л.М. - вчитель української мови
  4. Носач Т.М. - вчитель початкових класів та вчитель російської мови

                                                                          

Мета і завдання  МО вчителів-словесників на 2013/2014 н.р.

 

1.      Спрямувати роботу МК на виконання ос­новних стратегічних завдань оновлення освіти:

•       Конституції України,

•       Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

•       Національної доктрини розвитку освіти в Ук­раїні в XXI столітті;

•       державної програми «Вчитель».

2.      Розкривати духовне багатство української і сві­тової літературної скарбниці, прилучати учнів до ес­тетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників.

3.      Удосконалювати мовленнєву діяльність учнів на комунікативній основі.

4.      Дотримуватися єдиного мовного та орфографіч­ного режимів.

5.      Плекати любов і повагу до українського слова, інтерес до вивчення іноземних мов.

6.      Працювати над удосконаленням культури мо­влення.

7.       Працювати над постійним підвищенням якості вкладання мов і літератур як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя.

8.      Удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання.

9.      Вивчати та використовувати на практиці інно­ваційні методи навчання.

10. Упроваджувати методи нетрадиційної, нестан­дартної організації творчої діяльності учнів.

11. Вивчати індивідуальні особливості учнів з ме­тою їх урахування при плануванні роботи вчителів української, російської, англійської  мови та літератури.

12. Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів.

13. Залучати учнів до участі в олімпіадах з філологічних предметів, конкурсі ім. П.Яцика, різноманітних конкурсах.

14. Аналізувати уроки, виховні заходи, результати шкільних олімпіад, конкурсів.

15. Готувати учнів до проходження ЗНО та ДПА з української мови та літератури, англійської мови

16. Продовжити роботу зі створення навчально-ме­тодичного комплексу з філологічних дисциплін.

17. Сприяти творчому розвитку учнів, становлен­ня їх особистості.

18. Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету.

19. Діагностувати педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності.

20. Обговорювати актуальні питання навчання і виховання.

21. Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм.

22. Виробляти методичні рекомендації з проблем навчання і виховання (результат роботи над науково-методичною проблемою).

23. Ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.

24. Вивчати й узагальнювати досвід вчителів.

25. Виготовляти наочність.

 

Основні справи МК вчителів-словесників  (2012/2013 н.р.)

 

1.     Проведення всіх видів навчальних занять.

2.     Розробка календарно-тематичних планів з ураху­ванням особливостей роботи школи, умов і особливостей навчання різних груп учнів.

3.     Затвердження тематики індивідуальних дослід­жень учителів.

4.       Забезпечення безперервного вдосконалення якості викладання.

5.     Навчання вчителів методології ведення дослід­но-пошукової і науково-дослідницької роботи.

6.     Комплексне методичне забезпечення навчаль­них предметів МО.

7.     Надання допомоги співробітникам МО у підготовці до атестації.

8.     Встановлення творчих зв'язків з кафедрами і МО інших навчальних за­кладів з метою вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих учителів.

9.     Участь в експериментах і наукових дослід­женнях з важливих теоретичних проблем з профілю МО, проблем педагогіки для підвищення якості викладання навчальних предметів.

10. Обговорення результатів науково-дослідницьких і експериментальних робіт та рекомендацій до опублі­кування звітів про їх проведення, участь у впроваджен­ні результатів досліджень і експериментів у практику.

11. Розгляд і затвердження матеріалів для підсум­кової атестації учнів.

12. Проведення підсумкової атестації учнів з пред­метів МО й аналіз її підсумків.

13. Організація і керівництво проектно-дослідницькою роботою учнів, підготовка учнів  до олім­піад, інтелектуальних конкурсів, конференцій.